шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта

Вивчаємо досвід роботи гуртка образотворчого мистецтва

Зразковий художній колектив образотворчого мистецтва
Керівник Кирилова Оксана Володимирівна Золочівський Центр дитячої та юнацької творчостіОпис досвіду роботи керівника зразкового художнього колективу Кирилової Оксани Володимирівни

Основні завдання гуртка образотворчого мистецтва полягають у формуванні таких компетентностей:
1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва.
2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва.
3.Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо - образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності.
4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації народних промислів.
Завдання: збереження і відтворення народних ремесел.
Мета: Головною метою гуртка образотворчого мистецтва – навчити дітей творити. Разом з тим вона включає в собі:
• формувати у гуртківців естетичну культуру як важливу та невід’ємну частини їхньої духовної культури;
• виявити творчі здібності у дітей;
• виховати любов та повагу до мистецтва й народних ремесел;
• розвивати художньо-творчі здібності дітей;
• навчити дітей видів, жанрів і специфіки художнього образу,
ознайомити їх із синтезом мистецтв і засобами художньої виразності,
засвоєння різноманітних технічних прийомів створення художніх робіт.
Основні принципи роботи: Для досягнення поставленої мети на заняттях гуртка я, перш за все, орієнтуюсь на кожну дитину, зокрема, на її емоційне захоплення мистецтвом. При цьому я враховую вікові особливості, внутрішні сили й можливості кожного учня у творчій діяльності; єдність індивідуального й колективного впливу на дитину. У своїй роботі використовую основні закономірності та принципи художнього виховання:
• візуальне мистецтво, може виконувати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по-справжньому бачити його і роздумувати над ним;
• якщо мистецький твір не приносить учневі художньої насолоди, він не стане для нього художнім відкриттям, не виявить естетичного впливу на його духовний світ;
Основними напрямами своєї роботи вважаю – духовне виховання людини. Тому вивчаю з гуртківцями народне мистецтво, писанкові символи, орнаментику Трипілля.
Другим важливим напрямом є патріотичне виховання, адже без виховання національної свідомості, національної пам’яті, значення історії, її історичних сторінок не можна побудувати демократичну державу. Тож на моїх заняттях гуртківці виконують творчі роботи патріотичного напрямку.
Очікувані результати:
Учні повинні знати:
 правила користування графічним матеріалом;
 основні кольори та їхні особливості;
 прийоми розташування предметів на площині;
 способи відтворення простих предметів;
 способи передавання будови, пропорцій, форми, об'єму предметів;
 способи передавання форми та об'єму предметів засобами світлотіні з урахуванням тональних відношень;
 правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів;
 закони композиції;
 пропорції людського тіла.
Учні повинні вміти:
 сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва;
 працювати олівцем, пастеллю, вугіллям, тушшю, крейдою;
 передавати колір предметів та кольорові співвідношення між предметами; використовувати у роботі основні закони композиції;
 користуватися законами лінійної перспективи;
 володіти різними видами розпису;
 користуватися олівцем, пастеллю, крейдою, вугіллям;
 зображувати прості предмети;
 працювати з різними матеріалами;
 володіти прийомами вирізування та склеювання;
розвиток художнього смаку, відчуття гармонії та міри.
Все це сприяє всебічному розвитку особистості, її творчих здібностей.
Наукова новизна - новітні форми роботи: ігри, творчі дискусії, майстер-класи, мистецькі вечори, збір писанкових символів, індивідуальна робота, створення творчої амосфери, спілкування з митцями.
Працюючи над розвитком творчих здібностей вихованців, використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти: метод розповіді та бесіди, метод наочності, ігровий метод, метод порівняння і зіставлення, метод узагальнення, метод художньо-педагогічної драматургії, метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу.
У своїй роботі застосовую різні форми навчання: індивідуальну роботу, роботу в групах, колективну роботу, роботу в парах та ін.
Крім того у своїй педагогічній діяльності застоcовую активні форми навчання, які реалізовую шляхом:
1. проведення нестандартних занять;
2. вирішення проблемних ситуацій;
3. міжпредметні зв’язки на заняттях.
Перспективу своєї роботи вбачаю в повноцінному та гармонійному зростанні особистості, її здатності творити. Також розповсюджувати методичні матеріали, розроблені мною для педагогів та керівників гуртків образотвочого мистецтва шкіл та позашкільних закладів. Прагну залучити якомога більше митців, народних майстрів до тісної співпраціаби якомога швидше відродити народні ремесла Львівщини.
Детальний опис досвіду: На перших заняттях проводжу вступні бесіди з учасниками гуртка, у яких порушую питання значення та ролі народної творчості на сучасному етапі, ознайомлюю із митцями нашого краю. Також я проводжу анкетування для гуртківців. Це допомагає мені більше дізнатися про гуртківців, їхні сімейні традиції, обізнаність про мистецтво, любов до народних ремесел. Доброзичлива атмосфера, яка панує на заняттях, допомагає їм відкриватися один одному: розповісти про себе, свої інтереси, вподобання. Усе це сприяє налагодженню доброзичливих стосунків як між мною та вихованцем, так і між самими дітьми. Перспективу своєї роботи вбачаю в повноцінному та гармонійному зростанні особистості, її здатності творити.
Інші уроки-бесіди, які проводяться на протязі навчального року, направлені на детальне вивчення різноманітних художніх стилів та течій.
Свою роботу будую так, щоб діти активно працювали впродовж усього заняття. Короткі запитання та відповіді дають можливість вести заняття послідовно з плавним переходом від одного виду роботи до іншого. А діти стають активними учасниками як при поясненні нового матеріалу, так і під час повторення та закріплення раніше вивченого.
Малюнок може бути виконаний учнями згідно з власною фантазією. Під час такої роботи значна увага має приділятися створенню композиції. Спочатку юний художник придумує ескіз, який має висловити його задум. Потім зображення переноситься на аркуш більшого розміру, де предмети або об'єкти зображуються ретельніше. Робота фарбами починається з розробки форми або контрформи. На заняттях використовуються зразки, особливо коли ведуться декоративні та дизайнерські роботи, а тому метою завдання стає засвоєння різноманітних прийомів. Ще одним методом роботи з дітьми цієї вікової категорії є імпровізація, яка заохочує вихованців.
Також засвоєння таких головних тем: простір, об'єм, форма, колір і закони композиції. Значна частина занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій. На заняттях живописом вихованці працюють у жанрах натюрморту, пейзажу та портрету Така робота вимагає знання основних законів зображення: вибору точки зору, врахування явищ лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності зображення, відтворення особливостей будови окремих складових частин композиції, взаємозв'язок частин і цілого. На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки.
Значна частина занять відводиться малюванню людини і тварин, вивченню їхньої будови та зовнішнім особливостям. Також пропоную завдання на створення одно- та багатофігурних композицій, малювання людей і тварин у русі. На основі набутих знань із живопису та малюнків вивчають декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною творчістю та освоюють прийоми роботи народних майстрів та займаються писанкарством.
Оцінка (результат досвіду): На основі мого досвіду роботи у гуртку образотворчого мистецтва упорядковано посібники: «Філософія духовності у писанкарстві», «Лемківська писанка», «Димлена кераміка Золочівщини та творчість Лесі Скишляк». Практичний досвід дає мені підставу для твердження, що завдяки використанню писанкових символів та багатогранному народному мистецтву у дітей розвивається любов до свого краю та народних ремесел.
Результатом і найкращим показником моєї роботи є участь у різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, фестивалях, проведенні майстер-класів з писанкарства та ляльки-мотанки, виконанні настінних розписів фасадів будинків та інтер’єрів кімнат у рідному місті, районі та за кордоном, створюються мистецькі арт-об’єкти.
Отже, у процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення гуртківців дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість вихованців.
Для себе я постановила головною метою виховувати гідну особистість, щоб наші діти не перетворювались у пустоцвіт, як пише Олесь Бердник у своєму романі «Хто ти»: «Цвіт осінніх гарбузів, які цвітуть але не дають плоду».


Адреса закладу:

вул. Воровського, 28
смт. Лосинівка
Ніжинського району
Чернігівської області
16663
тел. (04631) 6-12-95

Ми в соц. мережах:

Інформери: