шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта

Популярні новини

Рекомендації щодо здорового способу життя

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Держава, відповідаючи, згідно з Основним Законом, перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити якнайповнішу реалізацію цих цінностей і вирішити при цьому завдання виховання здорового покоління, збереження та зміцнення здоров’я, від чого значною мірою залежить стан продуктивних сил країни,її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства.
Цілеспрямовано і послідовно формується державна політика щодо здорового способу життя. У державі прийнято Закон України «Про охорону дитинства», Концепцію державної політики щодо контролю над тютюном. Продовжується розробка нової нормативно-правової бази, здійснюється робота з реалізації планів, програм і проектів, що сприяють поліпшенню здоров’я дітей; Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації на 2002 -2011 роки», цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»,програма «Українська родина»
Визначальними факторами збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань є умови та спосіб життя, питома вага яких в загальному процесі, що формує здоров’я, становить більше 50%. Серйозне занепокоєння викликає недостатня культура здоров’я підростаючого покоління. Незважаючи на значну санітарно-освітню роботу, надання знань з основ здоров’я, частина дітей не використовує навички здорового способу життя у практиці. Протягом навчання збільшується кількість відхилень у стані здоров’я дітей, зростає частота переходу гострих форм захворювання у хронічні.
Особливе занепокоєння викликає високий рівень захворюваності підлітків на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкогольних напоїв і наркотичних та інших психоактивних речовин.
З аналізу стану здоров’я молоді в усіх аспектах на межі тисячоліть, його тенденцій випливає висновок, що воно настільки незадовільне, що знижує рівень, національної безпеки країни, як її оборонний потенціал, так і ресурс розвитку суспільства. Поліпшення ситуації стане можливим за умови збільшення фінансування сфери охорони здоров’я з одночасним переглядом структури витрат, різкого підвищення відповідальності посадовців за реалізацію  конкретних заходів, поліпшення підготовки кадрів, заохочення молоді до здорового способу життя і на цьому грунті енергійного впровадження програм збереження і поліпшення здоров’я усіх верств і категорій населення України.
У такій ситуації особливу роль у профілактиці негативних звичок дітей і підлітків має відіграти загальноосвітня школа. Вся робота з утвердження здорового способу життя повинна проводитись обдумано, урахуванням вікових особливостей учнів, при цьому необхідно взяти до уваги наступні поради:
подаючи інформацію про тютюно - куріння, алкоголь, наркотики необхідно дотримуватись принципів комплексного та систематичного викладу матеріалу щодо профілактики і зниження залежності від шкідливих
звичок;
роботу підпорядкувати одній меті – формування в дітей та підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя;
необхідно наголошувати на тому, що здоров’я – це унікальна категорія, це альфа і омега розвитку людини.
Одним із пріоритетів діяльності загальноосвітніх та позашкільний навчальних закладів є забезпечення рівня життєдіяльності молодого покоління. У зв’язку з цим необхідно:
Ø Надати реальну допомогу кожному учневі, розвитку його позитивних якостей
Ø Постійно пропагувати принципи здорового способу життя;
Ø Розвивати уміння і навички здорового способу життя;
Ø залучати батьків та широку громадськість до утвердження принципів здорового способу життя.
Спосіб життя – одна з найважливіших умов забезпечення здоров’я. Дуже важливо змалку виробляти у дітей настанову проти шкідливих звичок, бажання піклуватися про своє здоров’я.
Величезної шкоди людському організму, особливо дитячому, завдає куріння тютюну, вживання спиртного і наркотиків. Для розв’язання цього впливу на дитину педагогам доцільно проводити бесіди : «Ні шкідливим звичкам», «Про шкідливий вплив паління», запрошуючи на ці заняття лікаря. На ці ж теми можна проводити конкурси малюнків.
Основа здорового способу життя – це дотримання режиму дня і правильне харчування. Дуже важливо навчити дітей молодших класів жити за системою. Режим дня має бути таким, щоб дитина отримувала оптимальне фізичне навантаження, достатньо часу бували на свіжому повітрі.
Відпочинок – важлива частина життя будь-якої людини. Без повноцінного відпочинку неможливо зберегти здоров’я. Накопичення втоми стає причиною захворювань нервової системи, загального зниження працездатності.
Дітям молодшого шкільного віку важливо збагнути не лише необхідність відпочинку, а й те, що корисний тільки безпечний відпочинок. Так педагогам доцільно проводити рухливі, народні ігри з дітьми: «А ми просо сіяли», «Третій зайвий», «Заєць без лігва», «Гуси - гуси»,»Котик і мишка», «Пташка без гнізда» А знання цих ігор допомагають розвивати у дітей кмітливість,наполегливість,спритність,координацію рухів. Саме під час гри у дітей виникають різноманітні емоції, які створюють для нервової системи найкращі умови формування найрізноманітніших рухових навичок і розвитку фізичних якостей. Граючись, діти засвоюють широкий набір рухових умінь, вчаться орієнтуватися у просторі, часі, оцінюють рівень м’язових зусиль. Проведення ігор після занять під керівництвом вчителя – це також шлях до гальмування особистих негативних емоцій, сприяння встановленню дружніх стосунків між однолітками.
Значну роль у вихованні дітей відіграють спільні з батьками спортивні свята: «Останній герой», «Тато. мама і я – спортивна сім’я», «Веселі свята», «Козацькому роду нема переводу» та інші. У комплексі така робота дає добрі результати, а головний ефект полягає в тому, щоб діти любили спорт, ставали сміливішими, вмілішими, щоб вели здоровий спосіб життя. Це не епізодичний момент, це одне із компонентів виховання фізично здорової дитини, прищеплення їй навичок здорового способу життя. І розпочинати цю клопітку роботу мають батьки, подаючи дітям особистий приклад.
Для учнів старшого шкільного віку доцільно організовувати проведення тематичних лекцій щодо профілактики шкідливих звичок, практичних занять, психологічних тренінгів.
Важливу роль у пропаганді здорового способу життя серед учнів старшої і середньої ланки відіграє профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії. Кожного року потрібно проводити в закладі дні профілактики. Вони включають різні види роботи, наприклад:
v виставка літератури про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну;
v зустріч з медичними працівниками, працівниками кімнати міліції у справах неповнолітніх;
v тематична конференція «Алкоголізм – це спільне зло чи хвороби?»;
v бесіда «Алкоголь і особливості людини»;
v тестування серед старшокласників;
v масовий захід «Почніть нове життя без цигарки»;
v усний журнал «ЩО? Звідки? Наскільки?»;
v конкурс малюнків «Ні шкідливим звичкам»;
v випуск стінгазети «Від наркотиків до СНІДУ один крок».
Одним із елементів можуть стати місячники здорового способу життя. Заходи можуть бути різноманітні. Можна провести усний журнал «Молодь проти СНІДУ», метою якого є:
ü продовжувати знайомство із засобами профілактики захворювання СНІДом;
ü показати взаємозв’язок між причинами цієї хвороби і поведінкою людей»
ü продовжити формувати здоровий спосіб життя.
Журнал має такі сторінки:
- читач дає запитання;
- горе тому, хто немає імунітету;
- біолог розповідає;
- лікар рекомендує.
Педагогу слід виходити з того, що педагогічна профілактика вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління являє собою складову багатогранної виховної діяльності.
Профілактична взаємодія педагога і учня досягається в навчально-виховному процесі, який спрямовано на формування установки на додержання морального і здорового способу життя, навчання певних профілактичних знань, оптимальних прийомів збереження та поліпшення здоров’я.
Виходячи з того, що переважна більшість правопорушень і злочинів скоюється в стані сп’яніння, використання відомостей правоохоронних установ, їх певне групування й обчислення дозволили визначити алгоритм орієнтованої моделі педагогічної профілактики.
Виявилося,що проведення профілактичних заходів в період найбільш сталих проявів негативної поведінки – початку і кінця тижня, першого і останнього тижня навчальної четверті, першого і останнього місяця навчального року – ефективно впливає на характер поведінки учнів. Крім того, дотримання чіткої періодичності в проведенні профілактичних впливів дозволяє більш стало формувати навички бажаної, орієнтованої на здоровий і право свідомий спосіб життя поведінки.
При п’ятиденному навчальному житті орієнтована програма педагогічної профілактики може мати такий вигляд:
Понеділок
1. Запровадження дня довіри та безконфліктності між учнями та педагогами.
2.Виставка книжок,плакатів, брошур про шкідливість вживання наркогенних речовин.
3. Проведення профілактичних бесід педагогів з підлітками групи ризику.
4.Цілеспрямована робота в навчально – виховному процесі.
5. Організація соціально-педагогічних рейдів за допомогою групи батьків. Виявлення та запобігання продажу тютюнових, алкогольних, наркогенних засобів дітям і підліткам.
Вівторок
1. Діагностичне опитування за анкетами (додаток №1)
2. Показ жартівливих театральних вистав, проведення художніх конкурсів щодо шкідливості вживання наркогенних засобів у молодших школярів.
3. Спортивно – оздоровчі змагання між активними споживачами тютюну та інших наркогенних засобів і активними прихильниками здорового способу життя в старшій ланці школи.
Середа
1. Бесіди про міжнародні та державні здобутки в пропаганді та діяльності щодо утвердження здорового способу життя. Бесіди про  державну та міжнародну боротьбу з наркобізнесом.
2. Індивідуальні та групові бесіди правоохоронців з підлітками групи наркогенного ризику.
3. Робота лекторію серед підлітків : «Правові заходи профілактики шкідливих звичок».
4. Показ та обговорення проблемного фільму.
Четвер
1. Залучення підлітків з групи ризику до трудової (Шефської, патронажної) діяльності в дитячих садках, серед інвалідів та пенсіонерів.
2. Спільне проведення засідання педагогічної комісії щодо профілактики правопорушень і ради громадськості мікрорайону.
П’ятниця
1. Організація виставок карикатур, плакатів, афоризмів.
2. Індивідуальні та групові форми роботи з дітьми та підлітками групи ризику. Залучення до цієї справи нарколога, психолога, психотерапевта. Організація психо - тренінгових заходів.
Проведення шкільної конференції, гумористичного фестивалю, дискотеки та інших розважальних програм.


Адреса закладу:

вул. Воровського, 28
смт. Лосинівка
Ніжинського району
Чернігівської області
16663
тел. (04631) 6-12-95

Ми в соц. мережах:

Інформери: