шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта

Популярні новини

Лосинівці в Ніжинському ополченні (рік 1812-й)

Організація Ніжинського внутрішнього ополчення, як складової частини загальногубернського, почалася в кінці липня 1812 р. Згідно з царським маніфестом організація ополчення доручалася повітовому дворянству. Пропонувалося на повітових з’їздах дворян кожної губернії визначити кількість кріпосних, які будуть записані до земського війська, а також виділити кошти на забезпечення ратників зброєю, одягом та провіантом. На черговому зібранні ніжинського дворянства, яке відбулось 24 липня, було прийнято рішення: “одушевляясь любовью и усердием к народу и отечеству начать прием помещечьих крестьян из каждых 15 ревижских душ по одному человеку…”, а також казенних селян та представників міських станів. Кріпосні селяни, які склали основу ополчення, записувались у полк дуже охоче, розраховуючи на те, що після завершення війни одразу отримують волю. Так із поміщицьких володінь графа Безбородько до ополчення вступило 89 чоловік, графа Румянцева – 82, з казенних селян села Лосинівки – 36 чоловік, а також 57 ніжинських міщан (серед них найпершими заяви подали дворяни В.Малієвський, Д.Ростов, К.Саханський та І.Ващенков) . Але поряд із самовідданістю були випадки і “непатріотичної поведінки”. Так, наприклад, сам предводитель ніжинського дворянства Матвій Почека виставив із своїх володінь всього 7 ополченців замість 22.[ ВДАЧОН, ф. 343, оп. 1, спр. 213, арк. 34 ]
Уже 2 серпня ніжинський маршал звітував командиру Чернігівського ополчення генерал-лейтенанту М.В.Гудовичу: “…приступил к призыву защитников с помещичьих владений… прийнято в защитники 664 человека”, але при цьому він зазначив, що “сии ратники вооружены только одними пиками”

ВДАЧОН, ф. 343, оп. 1, спр. 196, арк. 20.


Адреса закладу:

вул. Воровського, 28
смт. Лосинівка
Ніжинського району
Чернігівської області
16663
тел. (04631) 6-12-95

Ми в соц. мережах:

Інформери: