шаблоны для dle, uaBIG.com - инструменты для вашего сайта

Популярні новини

Лосинівці на службі в Денікіна

22 листопада 1919 р. було відновлено роботу Ніжинського ревкому, який очолив Г. Хорошук.
Свою діяльність Ніжинський ревком розпочав з передачі у державну власність майна, залишеного прихильниками білогвардійців. 24 листопада 1919 р. голова повітревкому Г. Хорошук своїм наказом оголосив "все, як рухоме так і нерухоме майно, залишене контрреволюціонерами, що втекли з білогвардійцями, як в м. Ніжині так і в повіті, власністю республіки". Нерухомість передавалася до кому- нального відділу, який займався її розподілом між установами та громадянами. В подальшому встановленням осіб, що залишили Ніжинський повіт разом з гетьманською та білогвардійською владою, та обліком їхнього майна опікувався повітовий фінансовий відділ та відділ внутрішнього управління. Ними була розроблена спеціальна анкета, яка надавала можливість зібрати інформацію про те, з якими політичними силами мешканці повіту залишили постійне місце проживання та яке майно вони залишили. Подальший облік та контроль над майном, яке переходило у державну власність, здійснював фінансовий відділ ревкому. Відпо- відно до зібраних даних с. Вертіївку залишило 8 мешканців, з трьох районів м. Ніжина (Кручі–Магерки, Мигалівки та Козирівки) вибуло 24 особи, з Дроздівської волості – 16 осіб . Найбільшу кількість майна залишили по собі мешканці Лосинівської волості. Так, у господарстві З. Гавриша, мешканця с. Лосинівки, залишилося майна: "будинок на два відділи, амбар рублений, два сараї дощаті, клуня плетнева, погріб, плуг, драпач, борона, дві повозки на дерев’яному ходу, сані, кобила з лошам, два бички, корова, свиня, порося й т. ін. При всьому цьому господарстві залишилася й родина З. Гавриша у складі семи осіб" Подібні описи майна за своїми якісними та кількісними показниками характерні і для інших вихідців з Лосинівської волості. Залишене майно, а головне те, що на місцях залишалися їх родини у повному складі, свідчило про примусову мобілізацію ніжинських селян до Добровольчої армії. Вона відбулась відповідно до наказу начальника Ніжинського повіту від 14 жовтня 1919 р., за яким призову підлягало два призивні роки 1885–1886 рр. народження. Проте радянська влада цього не брала до уваги. Усіх 154 мешканців повіту, які потрапили до подібних списків, було зараховано до ворогів народу та контрреволюціонерів, що позначилося на подальшій долі їхніх родичів.

Ніжинське відділення Державного архіву Чернігівської області (далі – НВДАЧО), ф. Р-5272, оп. 2, спр. 1. арк. 24 зв-25].


Адреса закладу:

вул. Воровського, 28
смт. Лосинівка
Ніжинського району
Чернігівської області
16663
тел. (04631) 6-12-95

Ми в соц. мережах:

Інформери: